Arkdes


Norm Form – en utställning om design som verktyg för att bryta normer i samhället

Tillsammans med Doostion* vann vi en pitch våren 2017 för att sköta alla kommunikation för utställningen Norm Form. Kommunikationskonceptet genomsyrar all extern kommunikation så väl som utställningen i form av golv, väggar, katalog och språkgranskade texter. Vi var ett stort team och förutom Doostion (creative directors) jobbade vi med Studio Lina Forsgren som gjorde grafisk form.

*Bastion Agency Lab och Dotta Doost (Hanne Lindberg & Parasto Backman)